Đại lý vé máy bay vietnam airlines cấp 1
Đại lý vé máy bay vietnam airlines cấp 1
Đại lý vé máy bay vietnam airlines cấp 1 - Chương trình khách hàng lớn được xây dựng nhằm mục tiêu hỗ trợ các công ty, tổ chức thường xuyên sử dụng sản phẩm của Vietnam Airlines thông qua việc cung cấp một giải pháp toàn diện nhằm không những giảm thiểu chi phí mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ cho các công ty, tổ chức – những khách hàng lớn của Vietnam Airlines.
Ưu đãi dành cho thành viên tham gia
Tham gia chương trình này, đơn vị Khách hàng lớn có thể được hưởng những ưu đãi như sau:
Vé miễn giảm cước.
Hành lý miễn cước.
Nâng lên hạng dịch vụ cao hơn.
Các lợi ích và hỗ trợ khác từ Vietnam Airlines.
Gia nhập chương trình và ký thoả thuận
Công ty, tổ chức điền vào “Mẫu đăng ký tham gia chương trình Khách hàng lớn của Vietnam Airlines” gửi lại cho Vietnam Airlines và sau đó các bên sẽ tiến hành ký thoả thuận.
Việc ký kết thoả thuận có thể thực hiện giữa hai bên: Vietnam Airlines và công ty / tổ chức, hoặc có thể ký nhiều bên: giữa Vietnam Airlines, công ty / tổ chức và đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Công ty / tổ chức có thể chỉ định tối đa hai đại lý chính thức của Vietnam Airlines để phục vụ đặt chỗ, xuất vé và làm báo cáo.
Thoả thuận hợp tác có giá trị một năm. Để trở thành hội viên của chương trình năm tiếp theo, công ty, tổ chức phải đạt mức doanh số quốc tế cam kết của năm trước đó và thoả thuận sẽ được gia hạn.
Đại lý vé máy bay vietnam airlines cấp 1